Zarządzenie nr 108 Rektora UJ z 21 października 2015 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 108
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 21 października 2015 r.
W sprawie: wprowadzenia Regulaminu użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 21.10.2015
Osoba publikująca: Rafał Kotarba