Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
17 849 1 639
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
10 354 1 974
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
7 040 2 758
Razem
(Suma wierszy 1-3)
35 243 6 371
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
wg GUS S12 Dział 2
3 236
5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
2 263

Stan na dzień 30.11.2016 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S-12 Dział 9
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3753
Profesor Zwyczajny 271
Nadzwyczajny 392
w tym z tytułem profesora 246
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 141
w tym ze stopniem doktora 5
Wizytujący 1
w tym ze stopniem doktora 1
Docent 1
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 1
Adiunkt 1868
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 718
Asystent 639
w tym ze stopniem doktora 416
Starszy wykładowca + Wykładowca 500
Lektor + Instruktor 61
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 20

Stan na dzień 31.12.2016 r.

 

Prowadzone programy studiów studia stacjonarne studia niestacjonarne
Liczba programów studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia) 134 61
Liczba programów studiów magisterskich (jedn. mag. i II stopnia) 167 84
Liczba programów doktoranckich (III stopnia) 35 5

Stan na dzień 31.12.2014 r.

 

Data publikacji: 28.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2017

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  3.1 16.05.2017 10:17 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  3.0 08.03.2016 13:55 Estera Podobińska
  2.9 29.02.2016 08:59 Estera Podobińska
  2.8 16.06.2015 12:32 Estera Podobińska
  2.7 16.06.2015 12:17 Estera Podobińska
  2.6 16.06.2015 12:00 Estera Podobińska
  2.5 15.06.2015 13:28 Estera Podobińska
  2.4 12.06.2015 14:03 Estera Podobińska
  2.3 12.06.2015 14:00 Estera Podobińska
  2.2 22.04.2015 09:27 Estera Podobińska
  2.1 22.04.2015 09:26 Estera Podobińska
  2.0 22.04.2015 09:15 Estera Podobińska
  1.9 10.02.2012 14:39 Joanna Chodór
  1.8 10.02.2012 13:33 Joanna Chodór
  1.7 12.04.2011 03:36 Krzysztof Gruszczyński
  1.6 12.04.2011 03:32 Krzysztof Gruszczyński
  1.5 12.04.2011 03:27 Krzysztof Gruszczyński
  1.4 12.04.2011 03:20 Krzysztof Gruszczyński
  1.3 12.04.2011 03:17 Krzysztof Gruszczyński
  1.2 12.04.2011 03:14 Krzysztof Gruszczyński
  1.1 11.04.2011 22:04 Krzysztof Gruszczyński
  1.0 28.03.2011 02:53 Krzysztof Gruszczyński