Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 3 sierpnia 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 89
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Data wytworzenia: 03 sierpnia 2017 r.
W sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 03.08.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba