Zarządzenie nr 90 Rektora UJ z 4 sierpnia 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 90
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Data wytworzenia: 04 sierpnia 2017 r.
W sprawie: Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 04.08.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba