Zarządzenie nr 91 Rektora UJ z 8 sierpnia 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 91
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Data wytworzenia: 08 sierpnia 2017 r.
W sprawie: szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykazu uznawanych certyfikatów

Data publikacji: 09.08.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba