Zarządzenie nr 92 Rektora UJ z 9 sierpnia 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 92
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Data wytworzenia: 09 sierpnia 2017 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 09.08.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba