Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 29 sierpnia 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 93
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 29 sierpnia 2017 r.
W sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Data publikacji: 30.08.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba